NL | EN

Anna de Vriend


It matters what matters we use to think other matters with; it matters what stories we tell to tell other stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what descriptions describe descriptions, what ties tie ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories.' - Donna Haraway (Staying with the trouble: Making Kin in the Cthulucene)

The practice of Anna de Vriend is research-based and multidisciplinary. At the base of her practice lies the investigating of systems and structures that reinforce the hierarchy between human animals and non-human animals. This is done through fieldwork in spaces where this hierarchy becomes tangible and clearer but also more ambiguous, such as industrial slaughterhouses and commercial zoos, but also cow retirement homes and the homes of people who keep exotic pets. This results in work that embrace the grey areas of human-animal relationships whilst acknowledging the embodied and unavoidable power position a human animal has over a non-human animal.

The most recent project of Anna de Vriend is called ‘The Sheep Lady', a series of performances that revolve around the conceptual persona of The Sheep Lady. A combination of the artists relationship with non-human animals in her childhood and the cultural phenomenon of the crazy cat lady. The performances consider the agency of the context and space they are performed in and are therefore always different and changing. During the quarantine they were livestreamed from an old milking parlour. In these livestreams the theatrical and historical agency of the space played a big role in juxtaposition with the reality of the elements taken from fieldwork research. Resulting in an absurd world that makes you question what is reality and what isn’t, inviting the viewer to engage with the subject matter The Sheep Lady researches. 

'It matters what matters we use to think other matters with; it matters what stories we tell to tell other stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what descriptions describe descriptions, what ties tie ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories.'
- Donna Haraway (Staying with the trouble: Making Kin in the Cthulucene)

De praktijk van Anna de Vriend is research-based en multidisciplinair. Aan de basis van haar praktijk ligt het onderzoeken van systemen en structuren die de hiërarchie tussen menselijke en niet-menselijke dieren versterken. Dit wordt gedaan door middel van veldwerk in ruimtes waar deze hiërarchie tastbaar en duidelijker maar ook dubbelzinniger wordt, zoals industriële slachthuizen en commerciële dierentuinen, maar ook bejaardentehuizen voor koeien en de woningen van mensen die exotische huisdieren houden. Dit resulteert in werken die de grijze gebieden van mens-dierrelaties omarmen terwijl ze de belichaamde en onvermijdelijke machtspositie van een menselijk dier tegenover een niet-menselijk dier erkennen.

Het meest recente project van Anna de Vriend heet ‘The crazy sheep lady’, een serie performatieve werken waarin de conceptuele persoonlijkheid van the crazy sheep lady centraal staat. Een combinatie van de Anna’s relatie met niet-menselijke dieren in haar jeugd en het culturele fenomeen van the crazy cat lady. De voorstellingen beschouwen de agency van de context en ruimte waarin ze worden uitgevoerd en veranderen daarom constant. Tijdens de Covid-19 quarantaine werden ze live gestreamd vanuit een oud melklokaal. In deze livestreams speelde de theatrale en historische significantie van de ruimte een grote rol in juxtapositie met de harde realiteit van de elementen uit het veldwerkonderzoek. Het resultaat is een kijkje in een absurde wereld die je doet afvragen wat realiteit is en wat niet, en de kijker uitnodigt om zich te verbinden met het onderwerp waar the crazy sheep lady zich mee bezig houdt.
Information


Anna de Vriend
www.annadevriend.com
https://vimeo.com/annadevriend
Instagram: @annadevriend
@annadevriendThe quarantine showed me how much I need a space dedicated for making art in order to continue with my practice. It also forced me to think out of the box in finding such a space and what I found was very inspiring. I have been able to work in an old milking parlour that carries such a poetic and theatrical atmosphere and a significant history that it started playing a huge role in my work. I started livestreaming performances from this space which has been an interesting step in developing this work and will surely be an element in my work for the finals. Link to documentation of performance > https://vimeo.com/417595554.