NL | EN

Hans-Hannah


She must have been 4 years old, when she wanted to become a clown. Today one can wonder if Hans-Hannah became a clown.

In her practice she creates a tension between discomfort, intimacy, politics and entertainment. She playfully forces the spectator the become part of the work, of a system. Within this system hierarchical power structures are getting the overhand. It might feel as if we (wealthy countries) are living in freedom, we have everything our ancestresses ever wanted. We live in the utopian world from the medieval times. Or did we move beyond this utopian world? Did we end up in a time where the things we desired for are having controle over us? We are confronted with consuming good and taglines every day. Within today's society one forgets that we are in essence all connected to each other. We are all part of a big factory. Where desire is something that brings us together instead of separating us. From this idea Hans-Hannah creates tactile and playful happenings that opens up towards new possibilities and a way to find back the engine of the factory that connects.

In her work “ The winner “ she plays with how big corporations are controlling our behavior towards each other. Where a lot of taglines from politicians and advertisements are stating that they are the best, or that you should be the best. Where performative society is leading our way of viewing each other. Within the work one can enter into a box. If you let your head rest on the headrest a song starts to play. A song about how good you are. You are better than the rest, you can do whatever you desire , because your worth it. While you are in the box you are confronted with yourself in the mirror. At the same time people can look to you through different wholes. Where she questions the feeling of being the best, and the relation one has with the other.

Ze zal ongeveer 4 jaar oud zijn geweest toen zij clown wou worden. Vandaag de dag kan men zich afvragen of Hans-Hannah een clown is geworden.

In haar praktijk creëert ze een spanning tussen ongemak, intimiteit, politiek en vermaak. Op een speelse manier dwingt zij haar toeschouwer om onderdeel te worden van het werk, of het systeem. In het systeem heeft de hiërachie het touw in handen. Soms voelt het alsof wij (westerse landen) leven in volledige vrijheid, waar wij alles hebben wat onze voorouders zouden willen. Wij leven in de utopie uit de middeleeuwen. Of zijn wij hier al voorbij gegaan? Zijn wij uiteindelijk beland in een tijd waar het gene dat we zo verlangde de heerschappij heeft? Elke dag worden wij geconfronteerd met goederen en slogans van de consumptie maatschappij. In onze maatschappij word vaak vergeten dat wij in essentie in verbinding staan met elkaar. Wij zijn allemaal deel van grote fabriek. Waar verlangen iets is wat ons dichter bij elkaar brengt in plaats dat het ons scheid. Van uit dit idee creëert Hans-Hannah tastbare and speelse gebeurtenissen die een deur openen naar nieuwe mogelijkheden en zo ons terug brengen naar de motor van de fabriek die ons verbind.

In het werk '' The winner'' speelt zij met hoe grote bedrijven controle hebben over ons gedrag tegenover elkaar. Veel slogans van politici en advertenties vertellen ons dat of zij de beste zijn of dat jij de beste moet zijn. Waar de prestatiemaatschappij bepaald hoe wij tegen elkaar moeten opkijken of neer kijken. In het werk gaat een toeschouwer een box binnen. Zodra je je hoofd laten rusten op de hoofdsteun begint er een lied te spelen. Dit lied verteld jou hoe goed je bent, jij bent beter dan de rest, jij kunt alles doen wat je hartje begeert, because your worth it. Tijdens deze gebeurtenis word jij geconfronteerd met jou spiegelbeeld. Tegelijkertijd kunnen andere toeschouwers jou bekijken door gaten in de muur en plafond. Met dit werk bevraagd Hans-Hannah het gevoel van de beste willen zijn en de relatie die men heeft tot de ander.
Information


Hannah van der Schaaf (Hans-Hannah)
1994, Elburg
www.Hans-Hannah.com