NL | EN

Larissa Esvelt


A sculpture wants to be touched, to be experienced. It requires your complete submission to it. Together they form a world not unlike that of the sea, filled with contradictions, blurry borders and dangerous beauty. Elements are twisted to become other, they are intentionally mystified. Those things painful appear soft and comfortable, in turn making the soft quite suspicious. The work functions as a bait, luring you in until fully submerged. only gradually it reveals itself, as that which remains unspoken emerges from its benevolent appearance. Like diving deeper into muddy waters. In this process The viewer and the work are left vulnerable. It is in this uncertainty, in a state of in-between induced by all the smothering softness that a new comfort can be found.

Larissa’s works are often concerned with our relationship to those things deemed other, crossing into territories of both the real and the imagined. Materials speak to each other, creating a dialog between their distinctive visual and tactile characteristics, trying to reach the spectator in a more bodily manner. Presented with a sense of playfulness, Larissa’s works tackles the things that makes us most uncertain. Using those subjects often approached with stern and serious attitudes and presenting them in a colourful and visually abundant manner, her work opens them up to be approached in a softer, more empathic way.

In her current work Larissa explores the ambiguous relation people have to femininity in identifying as a woman. Her newest installation ’The bath’ combines sculpture and installation to create a situation in which the position of the viewer is taken into question, and the one who casts a gaze becomes an accomplice in the creation of the scenes on display. This distinctly feminine grey zone takes the feminine itself as a state of metamorphosis, blurring borders within and in-between the individual spectators. 

Een sculptuur verlangt ernaar aangeraakt te worden, om te worden ervaren. Het vraagt om je complete overgave. Samen vormen ze een wereld niet veel anders dan die van de zee, vol met tegenstellingen, troebele grenzen en gevaarlijke schoonheid. Elementen worden verdraaid totdat zij onherkenbaar zijn, gemystificeerd met opzet. De dingen die voorheen pijnlijk waren verschijnen zacht en vriendelijk, maar daardoor des te meer verdacht. Het werk fungeert als aas, het lokt je dieper en dieper tot je volledig ondergedompeld bent. Voorzichtig toont het zijn ware aard, wanneer dat wat voorheen onuitgesproken bleef naar boven drijft uit de dieptes van het zachte oppervlak. Als duiken in troebel water. In dit proces worden de kijker en het werk ontrafeld en kwetsbaar opgesteld. In deze onzekerheid, de ongemakkelijkheid van de ambiguïteit middenin de bedwelmende zachtheid, ontstaat een nieuwe comfort.

Larissa’s werk houdt zich vaak bezig met datgene dat wordt neergezet als anders en de relatie die wij met de ander onderhouden, overgaand in gebieden van de realiteit en het imaginaire. Materialen voeren een onderlinge dialoog tussen hun tactiele en visuele karakters terwijl zij zich uitstrekken naar de kijker op een directe, lichamelijke manier. Gevisualiseerd op een speelse manier probeert het werk juist die onderwerpen aan te raken die ons het meeste onzeker maken en juist hierin een comfortabele positie te vinden waarin er ruimte is voor de zachtheid en de empathie.

In haar laatste werk onderzoekt Larissa de complexe en ambigue relatie die wij hebben met femininity, en hoe deze invloed heeft op onze identificatie met het vrouw zijn. Haar meest recente installatie The bath combineert sculptuur en installatie om een situatie te creëren waarin de kijker medeplichtig word aan de situatie die zich voor hun ogen afspeelt. In het grijze gebied waar de kijker zich begeeft fungeert het feminiene fungeert als staat van metamorfose. De atmosfeer die ontstaat vertroebelt de positie van de kijker als neutrale partij en bevraagd de rol van het vrouwelijk figuur in de kunst.
Information


Larissa Esvelt
1998, Wageningen, NL
larissaesvelt.com
Instagram: @larissaesvelt