NL | EN

Lore Pilzecker


In her work Lore Pilzecker research artworks that are engrained in the cultural identity of the public space (mostly artworks in public space). These representations fundamentally relate to power. Power can be bought by money. Thus, various institutions reproduce the artwork, increasing their own revenue, introducing a global reproduction of the original artwork. Every ‘famous’ artwork attains cultic status, part of which is attributed to tradition. The reproduction of this artwork creates a new meaning, represented without the historical value and in another context.

"I spent half a year in Italy, where I found a replica of Michelangelo’s famous David. The David is a cultural masterpiece, recognised globally. This admiration is in part connected towards mass reproduction. I want to create a new view on this reproduction through new media technology and making (globalized produced) souvenirs, merchandise and postcards."

In haar werk onderzoekt Lore Pilzecker, kunstwerken die in relatie staan tot de culturele identiteit van een plaats. Deze representaties van die identiteit staan in connectie tot macht. In onze samenleving zijn macht en geld verbonden aan elkaar. Door het commercialiseren van een kunstwerk, kunnen machtsinstituten (denk hierbij aan politieke structuren, musea of winkels) hun winst vergroten, en daarmee ook hun macht. Dit resulteert in geglobaliseerde producties van merchandise, souvenirs en ansichtkaarten. Elk beroemde kunstwerk staat in relatie tot een culturele status binnen een plaats, deze is gekoppeld aan kunsthistorische traditie. Door kunstwerken te reproduceren of te vervormen in replica’s of souvenirs ontstaat er een nieuwe betekenis van het werk. Het kunstwerk wordt gereproduceerd in een nieuwe setting die in contradictie staat op de culturele status van het origineel.

"Vorig jaar heb ik een half jaar in Italië gestudeerd. Hier ben ik in Florence verliefd geworden op een replica van Michelangelo’s David. Het origineel van de David is een culturele superster in Florence, maar ook een wereldberoemde representatie van de Renaissance kunstgeschiedenis in Italië. Dit sterrendom manifesteert zich in reproductie van replica’s, souvenirs en ansichtkaarten van de David. Ik wil een nieuwe kijk krijgen op dit proces door te werken met deze productie, en het experiment hierin aangaan met eigentijdse technologieën."
Information


Lore Pilzecker
1995, Nijmegen
www.lorepilzecker.com
Instagram: @@pilzeckerlore