NL | EN

Mitchel Peters


Archontic Sediments

You can never draw a field of flowers as cheerful as before, because you know it will cause you hay fever. You never feel the same innocent joy as when you first saw a train, because you travel with it every day. And your icon Woody from Toy Story is nothing more than a Meme format.

In his work Mitchel Peters (Oss, 1997) tries to reclaim the feeling of childlike innocence, which sadly has been lost long ago. The works (paintings or sculptures) mainly exist out of samples from the past and present, which when combined try to recreate an image or state of mind where innocence could be reclaimed. This desperate longing for the uninfluenced past, where no pre-obtained knowledge or experience is present, results in pieces which embody and resemble this tragic search. 

The path to eliminating any pre-obtained knowledge, goes as far as sampling earlier made graduation works, and press those samples into clay in a palimpsestic manner. Sadly, the truth about innocence is that it’s something which is hard to reclaim, and therefore these pieces will resemble the endless and timeless struggle for a clean and innocent slate.

Archontic Sediments

Je kan een grasveld met bloemen nooit meer zo vreugdevol tekenen als vroeger, omdat je weet dat je er hooikoorts van krijgt. Je bent nooit meer enthousiast als de trein aankomt, want je reist er elke dag al mee. En je icoon Woody uit Toy Story is nu niets meer dan een Meme format.

Mitchel Peters (Oss, 1997) probeert in zijn werk het gevoel van kinderlijke onschuld, dat helaas al lang geleden verloren is, te herwinnen. De werken (schilderijen en sculpturen) bestaan voornamelijk uit samples van het heden en het verleden, welke gecombineerd een beeld of ‘state of mind’ trachten te creëren waarbinnen onschuld herwonnen en herbeleefd zou kunnen worden. Dit desperate verlangen naar het onbeschreven verleden, waar geen vooraf verkregen kennis of ervaring aanwezig is, resulteert in werken die deze tragische zoektocht en worsteling representeren. 

Het pad naar het elimineren van enig vooraf verworven kennis, gaat tezamen met het sampelen van eerder gemaakte afstudeerwerk uit dit jaar, en deze op een palimpsestische wijze in klei te persen.  Helaas is het proberen te herleven en verkrijgen van verloren kinderlijke onschuld nagenoeg keer op keer een verloren strijd, daarom representeren deze werken de eindeloze en tijdeloze worsteling voor een schone en onschuldige lei.
Information


Mitchel Peters
Oss, 1997
Mitchelpeters.hotglue.me
Instagram: @pmitcchh