NL | EN

Romy Berends


‘’From the right angle, this composition will exist, only than, and only there, it’s intricate layers come together so beautifully.’’

The work of Romy Berends analyses the physical constructions, structures and patterns within built environments. Think of building sites, industrial areas, appartment blocks or infrastructure. These places provide us a certain grip, security or guide. They have a use in our daily lives and therefore consist of social, cultural or architectural rules. Her work strips these places of their rules and exposes them solely by their facade. Berends translates their physical and material appearances in an oddly manner, in which an abstract aesthetic often prevails.

Her work ‘’Entangle, Untangle’’ is an exploration of the common used tool of the tie-wrap. It’s main use is to bind different objects together, keeping them safe in their places. By treating this material as an individual, it’s use becomes the tool that binds itself, creating a form of self sufficiency and indepence. 

Het werk van Romy Berends analyseert de fysieke constructies, structuren en patronen binnen de gebouwde leefomgeving. Denk aan bouwplaatsen, industrieterreinen, appartementencomplexen en de infrastructuur. Deze plekken bieden ons grip, of een gevoel van veiligheid. Zij hebben in ons dagelijkse leven een nut, een doel, en zijn daarmee vaak beladen met sociale, culturele en architectonische regels. In het werk worden zij van hun regels gestript, waardoor enkel de façade belicht wordt. De fysieke en materiële uiterlijkheden hiervan worden door Berends vertaald op een eigenwijze manier, waarin een abstracte esthetiek vaak de overhand heeft.

Haar werk ‘’1 to 5 (By Size, Not Importance), 2019’’ gaat dieper in op het idee van het tot stand komen van een structuur of patroon. Wat is ervoor nodig om hen veilig op hun plek te houden? En wat betekent het dan om dit deeltje te zijn, wat alles bij elkaar houdt? Wat is de aard van dit ‘ding’, dit gereedschap? Dit werk presenteert haar ‘weapon of choice’: de Naald.
Information


Romy Berends
1993, Enschede
Instagram: @romybrnds
www.romyberends.com