NL | EN

Samuel du Chatinier


We read these words that implicate a specific meaning. One sentence finished and onto the next. There is a subtle tension, are you engaged or disconnected. A ceremony of information, as you might see through a microscope. Does an isolated fish tail swim? Although, without the tail the fish doesn’t swim too. Are you engaged or disconnected? The ceremony begins.

The art practice of Samuel du Chatinier uses the topics of connection and disconnection as a starting point. Through a 'collage' of sculptures, printed digital drawings, performance and other mediums, a collection of symbols is presented. The works seem to always highlight a certain disconnection that evokes questions, for example between identity and being. As an installation the materials become the surrounding for a ritualistic act. An act that connects the different works. By creating this 'collage' the artist reflects upon particular conventions of values.

In the work ‘Up Up Up’ (present at the Finals 2020) we see three elements. A book covered with blackboard-paint, a clay bird divided into four pieces and three bamboo sticks rising from three parts of the bird piercing the book, making it hover above the ground and forming a tipi-like structure as a whole.
Every part has a symbolic value, but the interaction between the parts makes the dynamic. Its relevance lies in the growing value for abstract information and the parallel disconnection with our surroundings. Within this work resides a struggle of materials and of concepts. It appears as a fragile constellation, that suggests a ritualistic artefact. In fact, this work is part of a bigger installation that is about the disconnection between information and the tangible world.

We lezen deze worden die een specifieke betekenis impliceren. Een zin is voorbij en op naar de volgende. Er is een subtiele spanning, ben je meegenomen of gedistantieerd. Een ceremonie van informatie, zoals je wellicht zal zien door een microscoop. Zwemt een geïsoleerde vissenstaart? Alhoewel, zonder de staart zwemt de vis ook niet. Ben je meegenomen of gedistantieerd? De ceremonie begint.

De kunstpraktijk van Samuel du Chatinier gebruikt de onderwerpen van connectie en disconnectie als vertrekpunt. Door middel van een 'collage' van sculpturen, geprinte digitale tekeningen, performance en andere mediums, wordt een collectie van symbolen gepresenteerd. De werken lijken altijd een bepaalde disconnectie uit te lichten die vragen oproept, bv. tussen identiteit en handelen. Als onderdeel van een installatie worden de materialen de omgeving voor een ritualistische handeling. Een handeling die de verschillende werken met elkaar verbindt. Door deze 'collage' samen te stellen, reflecteert de kunstenaar op bepaalde conventies en waarden.

In het werk ‘Up Up Up’ (aanwezig op de Finals 2020) zien we drie elementen. Een boek bedekt met schoolbordverf, een vogel van klei opgedeeld in vier delen en drie bamboestokken die uit drie delen van de vogel het boek doorboren, zorgen ervoor dat het boek zweeft en vormt een tipi-achtige structuur in z’n geheel.
Elk deel heeft een symbolische waarde, maar de interactie tussen de delen vormen de dynamiek. De relevantie ligt in de groeiende waarde voor abstracte informatie en de parallelle disconnectie met onze omgeving. In dit werk is een worsteling van materialen en concepten aanwezig. Het oogt als een fragiele constellatie, die een ritualistisch artefact suggereert. Dit werk is deel van een grotere installatie wat gaat over de disconnectie tussen abstracte informatie en de wezenlijke wereld.