NL | EN

WONNE


Life is quite scary, it is never certain. So many ways to die. Nevertheless we can try to control it, we can try to force nature on its knees. We have to, it is our moral obligation. What is sad is that in the midst of all this fear-driven control we not only lose contact with the great nature outside (and destroy it) but also with the nature within. A kid going to school, being ever more forced away from what it wants to do into what other people want it to do, slowly loses faith in its own nature. It learns that nature is not to be trusted and thus the world is not its home. Life is not to be loved, but to be feared.

Luckily for WONNE there was still a small sense of direction hidden inside him that told him this is not the way to live. He found his nature back in art, where he could only depend on himself. He noticed that he needed to let go of fear and control in order to create powerful, energetic images full of life. He needed to remember the child he once was and he needed to look further than the controlling consciousness into the ever greater and more profound subconscious. He needed to surprise himself, and to look with wonder at the whole of life. In order to once again feel at home in the world, and learn what universal love is.

WONNE regaining his adventurous spirit leads him into exploring many different materials, techniques and collaborations. To bring these together he is now working on an installation titled 'Jungle slumber party' (original title 'Jungle slaapfeest'). For this installation he is turning paintings on canvas into 3d sculptures that remind of tents. Visitors will walk through the resulting tent camp as through a labyrinth, with different routes and dead ends. They will encounter different sculptures made of for example ceramics, epoxy and fabrics. Monsterlike, childlike, animalistic figures that look unfamiliar more than frightening, as well as ceramic pots and real plants. Part of the sculptures and paintings are made in collaboration with or entirely by other artists.

Het leven is best eng, het is nooit zeker. Zoveel manieren om dood te gaan. Desondanks kunnen we proberen het te controleren, we kunnen proberen de natuur op haar knieën te dwingen. We moeten wel, het is onze morele plicht. Wat verdrietig is, is dat temidden van al deze door angst gedreven controle we niet alleen het contact verliezen met de grootse natuur buiten (en hem vernietigen), maar ook met de innerlijke natuur. Een kind dat naar school gaat, wordt steeds verder weggeleid van wat het zelf wil doen naar wat anderen van hem willen, en verliest langzaam het geloof in zijn eigen natuur. Het leert dat de natuur niet te vertrouwen is en dus de wereld niet zijn thuis is. Het leven is er niet om van te houden maar om te vrezen.

Gelukkig voor WONNE was er nog een klein gevoel van richting in hem verstopt dat hem vertelde dat dit niet de manier is om te leven. Hij vond zijn natuur terug in kunst, waar hij op alleen op zichzelf aangewezen was. Hij kreeg door dat hij angst en controle moest loslaten om krachtige, energieke beelden vol met leven, te maken. Hij moest zich het kind dat hij ooit was herinneren en hij moest verder kijken dan het controlerende bewustzijn naar het veel grotere en oprechtere onderbewuste. Hij moest zichzelf verrassen en met verwondering kijken naar het hele leven. Om zich weer thuis te voelen in de wereld en te leren wat universele liefde is.

WONNE die zijn avontuurlijke geest terugwint is aangetrokken tot het verkennen van verschillende materialen, technieken en samenwerkingen. Om deze allemaal samen te brengen werkt hij nu aan een installatie getiteld 'Jungle slaapfeest'. Voor deze installatie verandert hij schilderijen op canvas in 3d sculpturen die aan tenten doen denken. Bezoekers zullen door het resulterende tentenkamp lopen als door een labyrinth, met verschillende routes en doodlopende paden. Ze zullen verschillende sculpturen tegenkomen gemaakt van bijvoorbeeld keramiek,  epoxy en textiel. Monsterlijke, kinderlijke dierlijke figuren die eerder onbekend dan angstaanjagend zijn, alsook keramische potten en levende planten. Een deel van de sculpturen en schilderingen zijn in samenwerking met of geheel door andere kunstenaars gemaakt.
Information


WONNE
1996, Amsterdam
www.lala.cool