NL | EN

Zoé Martin


Are you there?
I’m here, with you,
and everywhere around you.
They’ve always been here,
with you,
but mostly without you.
Will you be here, with us, in this moment we share?

The moment we stand still and take time to observe and interact with our surroundings, with care, we may become aware of the patterns that interconnect all beings including ourselves. By sharing and assembling tools that open another dimension of time and space that puts the focus on a new form of listening to our surroundings, Zoé Martin wishes humanity to fade into the background, together with all other matter, while taking into appreciation the role of the observer. More important than the tools themselves, she finds how beings respond to them. Zoé sees her role in facilitating the sharing of these responses while embracing diversity of knowledge and beings. Her practice revolves a lot around experimenting with different ways of facilitating and while doing so, she sees a non-hierarchical approach to the sharing of knowledge as significant in order to create a resilient culture that is adept to change.

The audio piece ‘One’ is a tool that invites people to wander in an exhibition space, and observe and interact with the space and the beings they encounter in it. It puts artworks on an equal level as their surrounding and their audience and invites the listener to experience the world around them from a different perspective in order to gain a deeper understanding of the complexity of it. Other than approaching the listener as an empty vessel that needs to be filled, the tool it is dependent on the wisdom that is already inherent to the listener and aims to empower them to take part in an abundant generation and exchange of knowledge.

Ben je daar?
Ik ben hier, met jou,
en overal om je heen.
Zij waren altijd al hier,
met jou,
maar meestal zonder jou.
Ben je hier, met ons, in dit moment dat ons verbindt?

Het moment dat we stilstaan en de tijd nemen om met aandacht te observeren en communiceren met onze omgeving, kunnen we ons bewust worden van de patronen die al het bestaan, inclusief onszelf, met elkaar verbinden. Zoé Martin deelt en stelt middelen samen die toegang geven tot een andere dimensie van tijd en ruimte, waar de nadruk ligt op een nieuwe vorm van luisteren naar onze omgeving. Hiermee hoopt ze dat de mens van zijn voetstuk stapt en al het andere bestaan als gelijkwaardig erkent, door waardering te vinden in de rol van de waarnemer. Belangrijker nog dan de middelen zelf, zijn volgens haar de reacties die eruit voortkomen. Zoé ziet haar rol in het faciliteren van een proces waarin het delen van deze ervaringen centraal staat, dat bovendien de diversiteit van kennis en vormen van bestaan omarmt. Haar werkpraktijk bestaat veelal uit het experimenteren met verschillende vormen van faciliteren, waarin ze een non-hiërarchische aanpak erg belangrijk vindt in het delen van kennis met als doel een veerkrachtige cultuur te creëren die goed kan inspelen op verandering.

Het audiowerk ‘One’ is een middel dat mensen uitnodigt om te dwalen in een expositieruimte en te observeren en communiceren met de omgeving en de elementen die zij hierin ontmoeten. Het plaatst kunstwerken op een gelijk niveau als hun omgeving en toeschouwers en nodigt de luisteraar uit om met nieuwe ogen naar de wereld te kijken om een dieper inzicht te krijgen van de complexiteit ervan. Dit middel benadert de toeschouwer niet als onbeschreven blad dat gevuld moet worden, maar is juist afhankelijk van de kennis en ervaringen die diep geworteld zijn in de luisteraar zelf en heeft als doel de luisteraar te empoweren om deel te nemen in het overvloedige delen en genereren van kennis.
Information


Zoé Martin
1998, Maastricht
To contact her, you can find Zoé Martin often in and around the Stadskeuken in Arnhem.